Recensies

Poster Worm en donder

"Opmerkelijk evenwichtig standaardwerk" .... "Een standaardwerk dat tegelijkertijd een meesterwerk is." ... "Kalm, erudiet en met ingehouden humor uiteengezet" NRC Handelsblad

"Durf in de literatuurgeschiedenis kan beslist iets prachtigs opleveren. Dat laten Inger Leemans en Gert-Jan Johannes zien in hun recente overzicht van de achttiende-eeuwse letteren, getiteld Worm en donder. [...] Ik heb het met rode oortjes doorwurmd, integraal. Zonder de aanhoudende bliksemflitsen in een boek als dit lukken zulke dingen nooit. Het is een meesterwerk." NRC Handelsblad
NRC

"In de 18de eeuw was literatuur helemaal niet saai. Inger Leemans en Gert-Jan Johannes geven tal van sprekende voorbeelden. [...] In Worm en donder laten Inger Leemans en Gert-Jan Johannes overtuigend zien dat de 18de-eeuwse literatuur allerlei revolutionaire ontwikkelingen doormaakte, die tot op de dag van vandaag sporen hebben nagelaten. [...] Sprankelend en origineel. [...] Van de delen die tot dusver in de reeks Geschiedenis van de literatuur uitkwamen, leent dit deel zich het beste voor het onderwijs. Het is helder van opzet en toegankelijk geschreven. [...] Leemans en Johannes hebben een prachtig en belangwekkend handboek geschreven." De Volkskrant
Volkskrant

"Dit nieuwe deel uit de serie 'Geschiedenis van de Nederlandse literatuur' is een van de best gelukte. Niet omdat het een uitputtend overzicht geeft van alle achttiende-eeuwse schrijvers en hun werk, wel omdat het een prachtig, leesbaar boek is met een heldere structuur, geschreven vanuit een breed cultuurhistorisch perspectief. De twee auteurs hebben behalve een vaardige pen ook een groot talent voor ordening, en dat komt het verhaal ten goede." Reformatorisch Dagblad

"Er zijn veel manieren om over literatuur te praten, en misschien is de ene niet beter dan de andere. Maar de manier van Leemans en Johannes is me het liefst." Reformatorisch Dagblad
   Klik hier voor de volledige recensie.

"Leemans en Johannes laten zien dat ook als het om literatuur gaat de achttiende eeuw allerminst een saai en doods tijdvak was ... Uiterst leesbaar." Historisch Nieuwsblad
   Klik hier voor de volledige recensie.

"Het is een indrukwekkend boek, fraai geïllustreerd en soepel geschreven [...] In Worm en donder worden fijne parallellen met de huidige tijd getrokken [...] De aandacht gaat vooral uit naar de achtergronden, ontwikkelingen en verbanden. Die zijn zo interessant dat je als lezer regelmatig wordt verrast." Nieuwsblad van het Noorden

"Het is proza waar je enorme jeuk van krijgt. Elke zin is lelijk of clichématig." Het Parool

"Het is een geramd en degelijk boek, goed en zonder poespas geschreven. Leemans en Johannes zijn steeds goed op de hoogte, op welk terrein ze zich ook begeven." Vrij Nederland
   Klik hier voor de volledige recensie.

"Erudiet en vlot geschreven ... een bijzonder verhelderende analyse ... een gouden greep ... een schrijfstijl die aangenaam luchtig is en bijdraagt aan de algehele 'frisheid' van dit boek." Textual Scholarship

"Zoveel is duidelijk: met Worm en donder is Nederland een prachtige nieuwe literatuurgeschiedenis rijker en kan de letterkundige neerlandistiek weer minstens een paar decennia verder. Als iets het hardnekkige imagoprobleem van de achttiende eeuw gaat oplossen, dan zal het deze literatuurgeschiedenis zijn." Textual Scholarship
   Klik hier voor de volledige recensie.

"De achttiende eeuw! De Nederlandse letteren in de achttiende eeuw! Wie eenmaal het indrukwekkende boek Worm en donder van Inger Leemans en Gert-Jan Johannes heeft gelezen, het nieuwste deel in de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, hoeft een tijdje lang geen ander tijdperk meer. In die honderd jaar tussen 1700 en 1800 gebeurde zo overstelpend veel: alles wat je zou willen." Marc van Oostendorp op Neder-L.

"Aan het eind van hun boek wijzen Leemans en Johannes erop dat het maken van een grote overkoepelende Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, ingedeeld naar eeuw een typisch achttiende-eeuws project is. Het was de tijd van de Verlichting en van de encyclopedieën. Dat mag zo zijn, maar zo'n boek als dit is toen toch niet geschreven. Daarvoor hebben we moeten wachten tot de eenentwintigste eeuw." Marc van Oostendorp op Neder-L.
   Klik hier voor de volledige recensie.

"Het is een indrukwekkend boek, fraai geïllustreerd en soepel geschreven. Waarin op overtuigende wijze duidelijk wordt gemaakt dat na de Gouden Eeuw van Rembrandt, Cats, Vondel en de VOC opwindende decennia volgden, zowel kunstzinnig als sociaal, staatkundig als economisch." Woest en Ledig.
   Klik hier voor de volledige recensie.